“Puhka ja Armasta”

“Puhka ja Armasta”

 1. Rannarootsi keskuse kampaania “Puhka ja Armasta” on alates 12. veebruarist 2021 kuni 07. märtsini 2021, mida korraldab Rannarootsi Ärikeskus OÜ (edaspidi Korraldaja, asukoht: Laeva 2, 10111 Tallinn, Eesti Vabariik).
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaanias võivad osaleda kõik inimesed sõltumata vanusest.
 4. Kampaanias osalemiseks tuleb kampaania perioodi jooksul:
  • Sooritada ost vähemalt 10 eur eest, täita kupong, mille saab ostuga kaasa ning viia kupong keskuse aatriumis asuvasse loosikasti.
  • Kampaanias osalevad järgmised poed: Cafe Tallinn, Pizza Grande, Rademar, Jysk, Ehted ja Kellad, Sinu ilu ja võlu, Pepco, Takko, Ananke, Sidonas, Benu Apteek, KIKA pood, Humana, Karupoeg Puhh, Instrumenrarium, Lillerand, Italyna King
 5. Osaleja võib kampaania perioodi jooksul sooritada mitu ostu summaga rohkem kui 10 eurot ja kampaanias osalemiseks täita loosikupongi mitu korda.
 6. Võitjaid teavitatakse Rannarootsi keskuse Facebooki lehel https://www.facebook.com/Rannarootsi/ ja võetakse ka telefoni või meili teel ühendust.
 7. Kampaania korraldaja teeb auhinna loosi esmaspäeval 08.03.2021.
 8. Loosimise viib läbi Korraldaja. Loosis osalevad kõik loosimise läbiviimise ajaks täidetud loosikupongid vastavalt kampaania reeglitele.
 9. Kampaania loosimiste võitjate nimed avaldatakse Rannarootsi keskus Facebooki lehel https://www.facebook.com/Rannarootsi/
 10. Tarbijamängus osalemisega annavad kampaanias osalejad oma nõusoleku nende isikuandmete salvestamiseks ning kasutamiseks kampaania Korraldaja või tema volitatud esindaja poolt nii käesoleva kampaania raames kui ka tulevaste kampaaniate ning ürituste planeerimisel, organiseerimisel ning kampaanias osalejate informeerimiseks sellistest kampaaniatest ja üritustest, aga ka muudeks võimalikeks reklaameesmärkideks. Kampaanias osalejad nõustuvad kampaania Korraldaja või tema volitatud esindaja poolt kolmanda(te)le osapool(t)ele kampaanias osalejate isikuandmete edastamiseks vastavalt käesoleva reeglite punkti eesmärkidele.
 11. Võitjad peavad auhindade kättesaamiseks avaldama kontaktandmed, et Korraldajal oleks võimalik võitjaga ühendust võtta.
 12. Korraldaja ei vastuta pretensioonide eest, mis võivad tuleneda võitja telefonil või e-posti aadressil võitjaga kontakti mitte saamises. Korraldaja annab auhinna üle kuni 01.04.2021 (k.a.). Kui selleks ajaks pole võitja telefoninumbril või e-posti aadressil võitjaga ühendust saadud, ei kuulu auhind väljastamisele.
 13. Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 14. Kampaania korraldaja ei vastuta auhinna võitjale auhinna kasutamisel tekkida võivate võimalike kahjude eest. Kampaania Korraldaja ei vastuta auhindade kasutamisel kolmandatele isikutele tekitatud võimalike kahjude eest.
 15. Kampaania Korraldajal on õigus kontrollida kõikide kampaania auhindade võitjate poolt Kampaania korraldajale esitatud ostutšekkide olemasolu. Ostutšekid on käesolevatele reeglitele mittevastavad ja auhindade võitmiseks kehtetud juhul, kui need on omandatud ebaausal teel või kui ükskõik milline tšeki element on võltsitud, kopeeritud, moonutatud või ükskõik millisel viisil muudetud.
 16. Kampaania korraldaja tasub kõik tulumaksuseaduses ettenähtud maksud auhinnalt.
 17. Auhinna vastuvõtmist võitja poolt loetakse ühtlasi ka loa andmisena kampaania Korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR ja reklaamikampaaniates jms. aktiviteetides ilma võitjale selle eest tasu maksmata ja täiendavat kokkulepet sõlmimata.
 18. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus lõpetada kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure), kampaaniareeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele üle-riikliku päevalehe vahendusel.
 19. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Kampaania korraldaja Rannarootsi Ärikeskus OÜ asukohta Laeva 2, 10111 Tallinn, Eesti, Eesti Vabariik, märksõnaga “Puhka ja Armasta”.
 20. Kampaania lisainfo Internetis aadressil https://rannarootsikeskus.ee/pakkumised/ või meiliaadressilt jk@directinvest.ee.

Liitu uudiskirjaga